Kontakt

Przedszkole Sióstr Nazaretanek

ul.Marka Radwanity 58,
34-114 Marcyporęba

(0)33 879 20 88

Zgromadzenie

Kim jesteśmy

Nazaretanki, to inaczej Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jesteśmy międzynarodowym zgromadzeniem apostolskim, a naszą misją w Kościele jest modlitwa i posługa na rzecz rodziny. Obecnie pracujemy na 5 kontynentach, w 13 krajach – m.in. w Polsce, we Włoszech, w Anglii, Francji, na Ukrainie i Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Ghanie i wielu innych. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności z Kościołem i w Kościele. Obejmują one: duszpasterstwo rodzin, nauczanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych, pomoc samotnym matkom oraz chorym i osobom w podeszłym wieku. Podejmujemy również inne prace w odpowiedzi na aktualne potrzeby Kościoła.

 

Nasza Matka Założycielka

Założycielka Zgromadzenia, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska) urodziła się 12 listopada 1842r. w Roszkowej Woli, niedaleko Warszawy. Przyszła na świat w zamożnej rodzinie Adolfa i Cecylii Siedliskich.
Pomimo słabego zdrowia oraz wielu trudności ze strony rodziny, wspierana przez spowiednika poświęciła się Bogu poprzez życie zakonne. Po uzyskaniu błogosławieństwa od papieża Piusa IX przystąpiła do tworzenia Zgromadzenia i pisania jego Konstytucji. Założyła wiele klasztorów na terenie Polski oraz w innych krajach Europy, jak również w Ameryce Północnej.
Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zmarła w Rzymie 21 listopada 1902. Jej ostatnie słowa: „Miłości, miłości, miłości siostry moje”, to duchowy testament, jaki nam pozostawiła.
Matka czerpała moc duchową ze ścisłej i pełnej miłości relacji z Bogiem oraz ukochania Jego Woli.
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Franciszkę Siedliską w Rzymie 23 kwietnia 1989r

 

 

   Bł. Męczennice z Nowogródka

Najdoskonalszy przykład służby rodzinie dała Wspólnota Sióstr z Nowogródka. Jedenaście z nich poniosło śmierć męczeńską, oddając swoje życie za uwięzionych ojców rodzin oraz kapłana – wszyscy zostali ocaleni. Jedyna siostra, która uniknęła aresztowania
– s. Małgorzata Banaś, przez wiele lat służyła społeczności nowogródzkiej, podtrzymując w niej ducha religijnego. Męczennice zostały ogłoszone błogosławionymi 5 III 2000 r., natomiast proces beatyfikacyjny sł. Bożej s. Małgorzaty rozpoczął się 19 II 2003 r.

Codziennie w naszych kaplicach modlimy się za Rodziny

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.